Ιστορικό της Εταιρείας


Η εταιρεία μας με την επωνυμία Σ. Ε. ΧΑΣΣΙΔ & ΣΙΑ Ε.Ε. ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί το 1969 από τον ΜΩΥΣ ΧΑΣΣΙΔ, πατέρα των σημερινών στελεχών.

Με τη νομική μορφή της ετερόρρυθμης εταιρείας, λειτουργεί από το 1994. διαγράφοντας μία αξιοσημείωτη ανοδική τροχιά.

Τα στελέχη που την απαρτίζουν είναι ο Σαλβατώρ Χασσίδ και η Έστερ Χασσίδ. Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στη Βιομηχανική περιοχή Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Το κύριο αντικείμενο των εργασιών της είναι η εξυπηρέτηση και η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της με ελεγμένη ποιότητα, ανταγωνιστικές τιμές και άμεση παράδοση με γερανοφόρα οχήματα.

Έμπειροι τεχνίτες χειρίζονται τις στράντζες, το ψαλίδι και τον κύλινδρο. Επίσης διαθέτουμε γωνιοκόπτη, αυτόματο πριόνι κοπής σιδήρων, κουρμπαδόρο και δράπανο.  Design & Hosted © 2005 by Target Computers